Paradigme Infinitism: Vitenskap

Det som først ble kalt "sivilisasjonsplanlegging" i 1992 i boken "Ascent to the Solar Age", utviklet seg til å bli planen for en ny vitenskap som er avgjørende for overlevelse.


  Etikk - vitenskapen om overlevelse


Kapittel side 298 - 313 i "Beregningsfeil" som PDF.

Her er siste del av side 309.

  Fødselen av en ny vitenskap


Hva heter vitenskapen som evaluerer funnene fra alle andre vitenskaper og integrerer dem for best mulig overlevelse for menneskeheten?

Kan det virkelig være at en slik vitenskap ennå ikke er etablert? Hva ville være samfunnets oppfatning av den nye vitenskapen "etikk" i dag? Religiøse menn som diskuterer abstrakte situasjoner? Helt feil forestilling! Det vil være en databehandlingsvitenskap. Å forstå alle beslutningene folk tar og bygge en datamodell om disse beslutningene.

Denne verdensmodellen testes ut med ulike strategier og ulike scenarier. Dette kan og vil føre til spørsmål om fremtiden. Spørsmål som aldri ble stilt før, fordi ingen tenkte på dem. Disse nye spørsmålene må så bygges inn i ytterligere forbedrede modeller av verden. Dette vil muliggjøre og kreve vitenskapelig arbeid basert på forventede scenarier.

Dette vil være vårt navigasjonssystem for å finne og utvikle den best mulige veien inn i fremtiden.

Paradigme Infinitism Paradigme Infinitism
Kan en sivilisasjon utvikle evnen til ubegrenset overlevelse? Vi tror det! Slik er global velstand og en ubegrenset fremtid mulig.


Julebudskap
Like før jul 2018 var det et møte med en høy dignitær i den romersk-katolske kirken. Denne meldingen ble utarbeidet til det møtet.


          Paradigme Infinitism: Vitenskap: Det som først ble kalt "sivilisasjonsplanlegging" i 1992 i boken "Ascent to the Solar Age", utviklet seg til å bli planen for en ny vitenskap som er avgjørende for overlevelse. https://paradigm.pege.org/science-nb/