Paradigme Infinitism: Videnskab

Det, der først blev kaldt ''civilisationsplanlægning'' i 1992 i bogen ''Ascent to the Solar Age'', udviklede sig til en plan for en ny videnskab, der er afgørende for overlevelse.

  Etik - videnskaben om at overleve


Kapitel side 298 - 313 i "Fejl i beregningen" som PDF.

Her er den sidste del af side 309.

  En ny videnskab er født


Hvad hedder den videnskab, der evaluerer resultaterne af alle andre videnskaber og integrerer dem med henblik på at sikre menneskehedens bedst mulige overlevelse?

Kan det virkelig passe, at en sådan videnskab endnu ikke er etableret? Hvad ville samfundet i dag forestille sig om den nye videnskab om "etik"? Religiøse mænd, der diskuterer abstrakte situationer? Helt forkert idé! Det vil være en videnskab om databehandling. At forstå alle de beslutninger, som mennesker træffer, og bygge en computermodel om disse beslutninger.

Denne verdensmodel afprøves med forskellige politikker og forskellige scenarier. Dette kan og vil resultere i spørgsmål om fremtiden. Spørgsmål, som aldrig er blevet stillet før, fordi ingen har tænkt på dem. Disse nye spørgsmål skal så indarbejdes i yderligere forbedrede verdensmodeller. Dette vil muliggøre og kræve videnskabeligt arbejde baseret på forudsagte scenarier.

Dette vil være vores navigationssystem til at finde og udvikle den bedst mulige vej ind i fremtiden.

Paradigme uendelighed Paradigme uendelighed
Kan en civilisation udvikle en evne til ubegrænset overlevelse? Vi tror det! Det er sådan, at global velstand og en grænseløs fremtid er mulig.


Julebudskab
Lige før jul 2018 var der et møde med en højtstående person fra den romersk-katolske kirke. Dette budskab blev udarbejdet til dette møde.


          Paradigme Infinitism: Videnskab: Det, der først blev kaldt ''civilisationsplanlægning'' i 1992 i bogen ''Ascent to the Solar Age'', udviklede sig til en plan for en ny videnskab, der er afgørende for overlevelse. https://paradigm.pege.org/science-da/