Paradigm Infinitism: Politik

Politiken styrs av slutsatserna i "Ethics - the Science of Survival" och bör tolkas av alla politiska strömningar.


  WWW-rörelsen WorldWide Prosperity (världsomfattande välstånd)
Paradigm Infinitism Paradigm Infinitism
Kan en civilisation utveckla en förmåga till obegränsad överlevnad? Vi tror det! Det är så här som globalt välstånd och en gränslös framtid är möjliga.


Julbudskap
Strax före jul 2018 hölls ett möte med en högt uppsatt person från den romersk-katolska kyrkan. Det här budskapet utarbetades inför det mötet.


          Paradigm Infinitism: Politik: Politiken styrs av slutsatserna i "Ethics - the Science of Survival" och bör tolkas av alla politiska strömningar. https://paradigm.pege.org/politics-sv/