Paradigma nekonečna: politika

Politika sa riadi závermi knihy "Etika - veda o prežití" a mala by byť interpretovaná všetkými politickými prúdmi.


  WWW Hnutie WorldWide Prosperity
Paradigma nekonečnosti Paradigma nekonečnosti
Môže civilizácia vyvinúť schopnosť neobmedzeného prežitia? Myslíme si, že áno! Takto je možná globálna prosperita a neobmedzená budúcnosť.


Vianočné posolstvo
Tesne pred Vianocami 2018 sa konalo stretnutie s vysokým hodnostárom rímskokatolíckej cirkvi. Toto posolstvo bolo vypracované pre toto stretnutie.


          Paradigma nekonečna: politika: Politika sa riadi závermi knihy "Etika - veda o prežití" a mala by byť interpretovaná všetkými politickými prúdmi. https://paradigm.pege.org/politics-sk/