Infinityzm paradygmatu: polityka

Polityka kierowana ustaleniami "Etyka - nauka o przetrwaniu" i powinna być interpretowana przez wszystkie nurty polityczne.


  WWW Ruch Światowy Dobrobyt
Infinityzm paradygmatu Infinityzm paradygmatu
Czy cywilizacja może rozwinąć zdolność do nieograniczonego przetrwania? My uważamy, że tak! W ten sposób możliwy jest globalny dobrobyt i bezgraniczna przyszłość.


Przesłanie świąteczne
Tuż przed Bożym Narodzeniem 2018 roku odbyło się spotkanie z wysokim dostojnikiem Kościoła rzymskokatolickiego. Na to spotkanie został zredagowany niniejszy komunikat.


          Infinityzm paradygmatu: polityka: Polityka kierowana ustaleniami "Etyka - nauka o przetrwaniu" i powinna być interpretowana przez wszystkie nurty polityczne. https://paradigm.pege.org/politics-pl/