Paradigme Infinitism: Politikk

Politikken styres av funnene i "Ethics - the Science of Survival" og bør tolkes av alle politiske strømninger.


  WWW-bevegelsen WorldWide Prosperity
Paradigme Infinitism Paradigme Infinitism
Kan en sivilisasjon utvikle evnen til ubegrenset overlevelse? Vi tror det! Slik er global velstand og en ubegrenset fremtid mulig.


Julebudskap
Like før jul 2018 var det et møte med en høy dignitær i den romersk-katolske kirken. Denne meldingen ble utarbeidet til det møtet.


          Paradigme Infinitism: Politikk: Politikken styres av funnene i "Ethics - the Science of Survival" og bør tolkes av alle politiske strømninger. https://paradigm.pege.org/politics-nb/