Paradigm Infinitism: Ekonomi

Världsekonomin har befunnit sig i fossil stagnation sedan 2008. Förnybar energi kan möjliggöra en levnadsstandard för hela mänskligheten som USA och EU i sin bästa tid.


  BB21C - 2000-talets största företag


Stagnerande ekonomi, stigande arbetslöshet, de gamla ekonomiska teorierna har misslyckats. En konferens för näringsliv och finans för ett paradigmskifte.

PEGE propagerar redan 1992 i den första boken Ascent to the Solar Age (Uppstigning till solåldern).

Tiden är mogen för att sprida detta som ett nytt paradigm på en opinionsbildande konferens för industrin och finansvärlden.

Men innan konferensen kan förberedas måste man hitta allierade som kan förbereda den.

  Första informationen om BB21C


Paradigm Infinitism Paradigm Infinitism
Kan en civilisation utveckla en förmåga till obegränsad överlevnad? Vi tror det! Det är så här som globalt välstånd och en gränslös framtid är möjliga.


Julbudskap
Strax före jul 2018 hölls ett möte med en högt uppsatt person från den romersk-katolska kyrkan. Det här budskapet utarbetades inför det mötet.


          Paradigm Infinitism: Ekonomi: Världsekonomin har befunnit sig i fossil stagnation sedan 2008. Förnybar energi kan möjliggöra en levnadsstandard för hela mänskligheten som USA och EU i sin bästa tid. https://paradigm.pege.org/economy-sv/