Paradigma nekonečna: hospodárstvo

Svetové hospodárstvo od roku 2008 stagnuje. Obnoviteľná energia môže umožniť životnú úroveň celého ľudstva, akú mali USA alebo EÚ vo svojich najlepších časoch.

  BB21C - najväčší biznis 21. storočia


Stagnácia hospodárstva, rastúca nezamestnanosť, staré ekonomické teórie zlyhali. Konferencia pre priemysel a financie o zmene paradigmy.

PEGE propaguje už v roku 1992 v prvej knihe Ascent to the Solar Age

Nastal čas, aby sa táto myšlienka rozšírila ako nová paradigma na konferencii, ktorá formuje názory v oblasti priemyslu a financií.

Pred prípravou konferencie je však potrebné nájsť spojencov, aby ju bolo možné náležite pripraviť.

  Prvé informácie o BB21C


Paradigma nekonečnosti Paradigma nekonečnosti
Môže civilizácia vyvinúť schopnosť neobmedzeného prežitia? Myslíme si, že áno! Takto je možná globálna prosperita a neobmedzená budúcnosť.


Vianočné posolstvo
Tesne pred Vianocami 2018 sa konalo stretnutie s vysokým hodnostárom rímskokatolíckej cirkvi. Toto posolstvo bolo vypracované pre toto stretnutie.


          Paradigma nekonečna: hospodárstvo: Svetové hospodárstvo od roku 2008 stagnuje. Obnoviteľná energia môže umožniť životnú úroveň celého ľudstva, akú mali USA alebo EÚ vo svojich najlepších časoch. https://paradigm.pege.org/economy-sk/