Paradigme Infinitism: Økonomi

Verdensøkonomien i fossil stagnasjon siden 2008. Fornybar energi kan muliggjøre en levestandard for hele menneskeheten som i USA eller EU i sin storhetstid.


  BB21C - den største virksomheten i det 21. århundre


Stagnerende økonomi, økende arbeidsledighet, de gamle økonomiske teoriene har feilet. En konferanse for industri og finans for et paradigmeskifte.

PEGE forplanter seg allerede i 1992 i den første boken Ascent to the Solar Age.

Tiden er moden for å spre dette som et nytt paradigme på en opinionsdannende konferanse for industri og finans.

Men før konferansen kan forberedes, må man finne allierte for å kunne forberede den deretter.

  Første informasjon om BB21C


Paradigme Infinitism Paradigme Infinitism
Kan en sivilisasjon utvikle evnen til ubegrenset overlevelse? Vi tror det! Slik er global velstand og en ubegrenset fremtid mulig.


Julebudskap
Like før jul 2018 var det et møte med en høy dignitær i den romersk-katolske kirken. Denne meldingen ble utarbeidet til det møtet.


          Paradigme Infinitism: Økonomi: Verdensøkonomien i fossil stagnasjon siden 2008. Fornybar energi kan muliggjøre en levestandard for hele menneskeheten som i USA eller EU i sin storhetstid. https://paradigm.pege.org/economy-nb/