Безкрайност на парадигмата: икономика

Световната икономика е във фосилна стагнация от 2008 г. насам. Възобновяемите енергийни източници могат да осигурят стандарт на живот за цялото човечество, подобен на този в САЩ и ЕС в разцвета на силите им.

  BB21C - най-големият бизнес на 21 век


Стагнираща икономика, нарастваща безработица - старите икономически теории се провалиха. Конференция за индустрията и финансите за промяна на парадигмата.

ПЕГЕ пропагандира още през 1992 г. в първата книга "Възход към Слънчевата ера

Настъпил е моментът да разпространим това като нова парадигма на конференция, която да формира мнението на промишлеността и финансите.

Но преди да се подготви конференцията, трябва да се намерят съюзници, които да могат да я подготвят по подходящ начин.

  Първа информация за BB21C


Безкрайност на парадигмата Безкрайност на парадигмата
Може ли една цивилизация да развие способност за неограничено оцеляване? Ние смятаме, че да! Ето как са възможни глобален просперитет и неограничено бъдеще.


Коледно послание
Точно преди Коледа 2018 г. имаше среща с високопоставен служител на Римокатолическата църква. Това послание беше изготвено за тази среща.


          Безкрайност на парадигмата: икономика: Световната икономика е във фосилна стагнация от 2008 г. насам. Възобновяемите енергийни източници мог https://paradigm.pege.org/economy-bg/