Julbudskap

Strax före jul 2018 hölls ett möte med en högt uppsatt person från den romersk-katolska kyrkan. Det här budskapet utarbetades inför det mötet.

Download als PDF

  Denna civilisation måste växa upp


Det finns en klassificering av civilisationer enligt deras utvecklingsnivå. Den börjar med civilisationsnivå 0: "Hjälplös som ett barn".

Tekniken för att bli en vuxen civilisation, och framför allt för att överhuvudtaget överleva, finns redan, det är bara mentala hinder som hindrar den från att användas i den utsträckning som krävs.

Människor accepterar inte "Gud skapade människan till sin avbild", utan håller fast vid en tro på att de är små odugliga skadedjur, och det värsta uttrycket för denna misstro är "friska planeter har inga människor".

Människor accepterar inte hela innebörden av uppdraget att "underkasta sig jorden", som i påven Franciskus encyklika "Laudato si" tolkas som "herde, skydda, övervaka, bevara, underhålla, vakta".

Uppdraget är mycket mer än att bara "inte bryta sönder något". Det är uppdraget att utveckla den teknik som krävs för att kunna klara av detta uppdrag under många miljarder år.

Infinitism blåser nytt liv i dessa två hittills föga uppmärksammade trosuppfattningar: "Gud skapade människan till sin avbild" som ett bevis på förmågan att lösa alla problem som vi kommer att stöta på när vi "lägger under oss jorden". Infinitism utforskar de problem vi står inför och visar hur de redan skulle kunna lösas med mänsklighetens nuvarande tekniska och vetenskapliga tillstånd.

För närvarande har mänskligheten utan att inse det varit på väg från "hjälplös som en baby" till "kapabel att lösa omedelbara problem" i två århundraden. Detta civilisationssprång, mänsklighetens mognad, har avslutats med världsomfattande välstånd, en lyckad planetarisk sanering och åtgärder för att kunna lösa omedelbara problem. En sanering av planeten innebär att minska koldioxidutsläppen till 280 ppm förindustriell nivå, eller en nivå som vetenskapen håller med om är den optimala nivån.

Tekniskt sett är detta inget problem, det kräver bara andlig vägledning. Religionen är inte en privat angelägenhet, utan måste stå över politiken för att tillhandahålla riktlinjerna för en civilisation, som sedan genomförs av politiken.

Jag hoppas på ert samarbete för att hjälpa mänskligheten att i denna svåra fas av uppväxt äntligen bli medveten om uppdragets fulla omfattning.

  Samtal med en ateist


Diskussioner med ateister om detta ämne leder alltid till påståendet "Vi är alla döda då". Detta var också fallet vid detta möte. Ansvaret för en tidsperiod som klart överstiger den genomsnittliga MTBF (Mean Time Between Failure) för en människokropp kunde inte förmedlas.

Det vore synd om denna en gång så mäktiga organisation fortsätter att degenerera till fullständig irrelevans i stället för att ansluta sig till de positiva krafterna för överlevnad.

Paradigm Infinitism Paradigm Infinitism
Kan en civilisation utveckla en förmåga till obegränsad överlevnad? Vi tror det! Det är så här som globalt välstånd och en gränslös framtid är möjliga.


          Julbudskap: Strax före jul 2018 hölls ett möte med en högt uppsatt person från den romersk-katolska kyrkan. Det här budskapet utarbetades inför det mötet. https://paradigm.pege.org/2018-sv/