Vianočné posolstvo

Tesne pred Vianocami 2018 sa konalo stretnutie s vysokým hodnostárom rímskokatolíckej cirkvi. Toto posolstvo bolo vypracované pre toto stretnutie.


Download als PDF

  Táto civilizácia musí vyrásť


Existuje klasifikácia civilizácií podľa stupňa ich rozvoja. Začína sa úrovňou 0: "Bezmocný ako dieťa".

Technológia na to, aby sme sa stali dospelou civilizáciou a predovšetkým, aby sme vôbec prežili, už existuje, len mentálne bariéry bránia tomu, aby sme ju využili v potrebnom rozsahu.

Ľudia neprijímajú "Boh stvoril človeka na svoj obraz", ale skôr sa držia presvedčenia, že sú malými neužitočnými škodcami, pričom najhorším prejavom tejto nevery je "Zdravé planéty nemajú ľudí".

Ľudia nechápu všetky dôsledky mandátu "podmaniť si zem", ktorý je v encyklike pápeža Františka "Laudato si" interpretovaný ako "pásť, chrániť, dohliadať, zachovávať, udržiavať, strážiť".

Táto misia je oveľa viac ako len "nič nerozbiť". Je to misia vyvinúť potrebnú technológiu, ktorá umožní zvládnuť túto misiu na mnoho miliárd rokov.

Infinitizmus vdychuje nový život týmto dvom doteraz málo vypočutým presvedčeniam: "Boh stvoril človeka na svoj obraz" ako umožňujúci dôkaz riešiteľnosti všetkých problémov, s ktorými sa stretneme v priebehu "podmaňovania si zeme". Nekonečno skúma problémy, ktorým čelíme, a ukazuje, ako by sa dali vyriešiť už pri súčasnom technickom a vedeckom stave ľudstva.

V súčasnosti je ľudstvo už dve storočia na civilizačnom skoku od "bezmocného dieťaťa" k "schopnému riešiť okamžité problémy", bez toho, aby si to uvedomovalo. Tento civilizačný skok, príchod ľudstva do veku, bol zavŕšený celosvetovou prosperitou, úspešným vyčistením planéty a opatreniami, ktoré umožňujú riešiť bezprostredné problémy. Vyčistenie planéty znamená zníženie CO2 na úroveň 280 ppm pred industrializáciou alebo na úroveň, o ktorej sa vedci zhodli, že je optimálna.

Z technického hľadiska to nie je problém, vyžaduje si to len duchovné vedenie. Náboženstvo nie je súkromnou záležitosťou, ale musí sa nachádzať nad politikou, aby poskytlo usmernenia civilizácie, ktoré potom politika realizuje.

Dúfam vo vašu spoluprácu pri pomoci ľudstvu v tejto ťažkej fáze dospievania, aby si konečne uvedomilo celý rozsah svojho poslania.

  Rozhovor s ateistom


Diskusie s ateistami na túto tému vždy vyústia do tvrdenia: "Vtedy už budeme všetci mŕtvi." Tak to bolo aj na tomto stretnutí. Zodpovednosť za obdobie, ktoré zjavne presahuje priemernú dobu medzi poruchami (MTBF - Mean Time Between Failure) ľudského tela, sa nedala preniesť.

Bola by škoda, keby táto kedysi mocná organizácia naďalej degenerovala do úplnej bezvýznamnosti namiesto toho, aby sa pridala k pozitívnym silám prežitia.

Paradigma nekonečnosti Paradigma nekonečnosti
Môže civilizácia vyvinúť schopnosť neobmedzeného prežitia? Myslíme si, že áno! Takto je možná globálna prosperita a neobmedzená budúcnosť.


          Vianočné posolstvo: Tesne pred Vianocami 2018 sa konalo stretnutie s vysokým hodnostárom rímskokatolíckej cirkvi. Toto posolstvo bolo vypracované pre toto stretnutie. https://paradigm.pege.org/2018-sk/