Julebudskap

Like før jul 2018 var det et møte med en høy dignitær i den romersk-katolske kirken. Denne meldingen ble utarbeidet til det møtet.

Download als PDF

  Denne sivilisasjonen må vokse opp


Det finnes en klassifisering av sivilisasjoner etter deres utviklingsnivå. Dette begynner med sivilisasjonsnivå 0: "Hjelpeløs som en baby".

Teknologien for å bli en voksen sivilisasjon, og fremfor alt for å overleve i det hele tatt, finnes allerede, det er bare mentale barrierer som hindrer den i å bli brukt i den grad det er nødvendig.

Folk aksepterer ikke "Gud skapte mennesket i sitt bilde", men klamrer seg heller til en tro på at de er små unyttige skadedyr, og det verste uttrykket for denne vantroen er "sunne planeter har ingen mennesker".

Folk aksepterer ikke de fulle implikasjonene av mandatet "underlegge seg jorden", som i pave Frans' encyklika "Laudato si" tolkes som "hyrde, beskytte, overvåke, bevare, vedlikeholde, vokte".

Dette oppdraget er mye mer enn "bare ikke ødelegg noe". Det er oppdraget å utvikle den nødvendige teknologien for å kunne mestre dette oppdraget i mange milliarder år.

Infinitismen blåser nytt liv i disse to hittil lite påaktede trosforestillingene: "Gud skapte mennesket i sitt eget bilde" som et bevis på evnen til å løse alle problemer vi vil støte på i løpet av "underlegge oss jorden". Infinitism utforsker problemene vi står overfor og viser hvordan de allerede kan løses med menneskehetens nåværende tekniske og vitenskapelige tilstand.

For øyeblikket har menneskeheten vært på et sivilisasjonssprang fra "hjelpeløs som en baby" til "kan løse umiddelbare problemer" i to århundrer uten å være klar over det. Dette sivilisasjonsspranget, menneskehetens modenhet, er fullført med verdensomspennende velstand, en vellykket planetarisk opprydding og tiltak for å kunne løse umiddelbare problemer. Å rydde opp på planeten betyr å redusere CO2 til 280 ppm fra førindustrielt nivå, eller et nivå som vitenskapen er enig om er det optimale.

Teknisk sett er ikke dette noe problem, det krever bare åndelig veiledning. Religion er ikke en privatsak, men må ligge over politikken for å gi retningslinjer for en sivilisasjon, som deretter implementeres av politikken.

Jeg håper på ditt samarbeid for å hjelpe menneskeheten i denne vanskelige oppvekstfasen til endelig å bli klar over det fulle omfanget av oppdraget.

  Samtale med en ateist


Diskusjoner med ateister om dette emnet fører alltid til utsagnet "Da er vi alle døde". Dette var også tilfelle på dette møtet. Ansvar for en tidsperiode som klart overstiger den gjennomsnittlige MTBF (Mean Time Between Failure) for en menneskekropp kunne ikke formidles.

Det ville være synd om denne en gang så mektige organisasjonen fortsetter å degenerere til fullstendig irrelevans i stedet for å slutte seg til de positive kreftene for overlevelse.

Paradigme Infinitism Paradigme Infinitism
Kan en sivilisasjon utvikle evnen til ubegrenset overlevelse? Vi tror det! Slik er global velstand og en ubegrenset fremtid mulig.


          Julebudskap: Like før jul 2018 var det et møte med en høy dignitær i den romersk-katolske kirken. Denne meldingen ble utarbeidet til det møtet. https://paradigm.pege.org/2018-nb/