Julebudskab

Lige før jul 2018 var der et møde med en højtstående person fra den romersk-katolske kirke. Dette budskab blev udarbejdet til dette møde.


Download als PDF

  Denne civilisation skal vokse op


Der findes en klassifikation af civilisationer efter deres udviklingsniveau. Den begynder med civilisationsniveau 0: "Hjælpeløs som en baby".

Teknologien til at blive en voksen civilisation, og frem for alt til at overleve, findes allerede, det er kun mentale barrierer, der forhindrer den i at blive brugt i det nødvendige omfang.

Mennesker accepterer ikke "Gud skabte mennesket i sit billede", men klamrer sig til troen på at være små ubrugelige skadedyr, og det værste udtryk for denne vantro er "sunde planeter har ingen mennesker".

Folk accepterer ikke den fulde betydning af mandatet "underlægge sig jorden", som i pave Frans' encyklika "Laudato si" fortolkes som "hyrde, beskytte, overvåge, bevare, vedligeholde, holde øje med, vogte".

Denne mission er meget mere end "bare ikke at ødelægge noget". Det er missionen at udvikle den teknologi, der er nødvendig for at kunne klare denne mission i mange milliarder år.

Infinitismen giver nyt liv til disse to hidtil lidet respekterede trosretninger: "Gud skabte mennesket i sit eget billede" som et bevis på, at alle de problemer, som vi vil støde på i forbindelse med "at gøre os jorden underdanig", kan løses. Infinitism udforsker de problemer, vi står over for, og viser, hvordan de allerede kan løses med den nuværende tekniske og videnskabelige tilstand i menneskeheden.

I øjeblikket har menneskeheden været på et civilisationsspring fra "hjælpeløs som et spædbarn" til "i stand til at løse umiddelbare problemer" i to århundreder uden at være klar over det. Dette civilisationsspring, menneskehedens myndiggørelse, er blevet afsluttet med verdensomspændende velstand, en vellykket planetarisk oprydning og foranstaltningerne til at kunne løse umiddelbare problemer. Planetsanering betyder, at CO2 skal reduceres til 280 ppm førindustrielt niveau eller et niveau, som videnskaben er enig i er optimalt.

Teknisk set er det ikke noget problem, det kræver blot åndelig vejledning. Religion er ikke et privat anliggende, men skal stå over politik for at give retningslinjerne for en civilisation, som så gennemføres af politikerne.

Jeg håber på jeres samarbejde for at hjælpe menneskeheden i denne vanskelige fase af opvækst til endelig at blive klar over missionens fulde omfang.

  Samtale med en ateist


Diskussioner med ateister om dette emne fører altid til udsagnet "Vi er alle døde til den tid". Det var også tilfældet på dette møde. Ansvaret for en periode, der klart overstiger den gennemsnitlige MTBF (Mean Time Between Failure) for en menneskekrop, kunne ikke formidles.

Det ville være en skam, hvis denne engang så magtfulde organisation fortsætter med at degenerere til fuldstændig irrelevans i stedet for at slutte sig til de positive kræfter, der skal sikre overlevelse.

Paradigme uendelighed Paradigme uendelighed
Kan en civilisation udvikle en evne til ubegrænset overlevelse? Vi tror det! Det er sådan, at global velstand og en grænseløs fremtid er mulig.


          Julebudskab: Lige før jul 2018 var der et møde med en højtstående person fra den romersk-katolske kirke. Dette budskab blev udarbejdet til dette møde. https://paradigm.pege.org/2018-da/