Vánoční poselství

Těsně před Vánocemi 2018 se konalo setkání s vysokým hodnostářem římskokatolické církve. Toto poselství bylo vypracováno pro toto setkání.

Download als PDF

  Tato civilizace musí dospět


Existuje klasifikace civilizací podle stupně jejich rozvoje. Začíná se civilizací úrovně 0: "Bezmocná jako dítě".

Technologie, která umožňuje stát se dospělou civilizací a především vůbec přežít, již existuje, jen mentální bariéry brání jejímu využití v potřebném rozsahu.

Lidé nepřijímají větu "Bůh stvořil člověka ke svému obrazu", ale spíše se drží přesvědčení, že jsou malými neužitečnými škůdci, přičemž nejhorším projevem této nevíry je věta "Zdravé planety nemají lidi".

Lidé si plně neuvědomují důsledky mandátu "podmanit si zemi", který je v encyklice papeže Františka "Laudato si" vykládán jako "pást, chránit, dohlížet, chránit, udržovat, střežit".

Tento úkol je mnohem víc než jen "nic nerozbít". Je to mise, jejímž cílem je vyvinout potřebnou technologii, aby bylo možné tuto misi zvládnout po mnoho miliard let.

Infinitismus vdechuje nový život těmto dvěma dosud málo poslouchaným přesvědčením: "Bůh stvořil člověka ke svému obrazu" jako důkaz schopnosti řešit všechny problémy, s nimiž se setkáme v průběhu "podmaňování země". Infinitism zkoumá problémy, kterým čelíme, a ukazuje, jak by mohly být vyřešeny již při současném technickém a vědeckém stavu lidstva.

V současné době je lidstvo na civilizačním skoku od "bezmocného dítěte" k "schopnému řešit okamžité problémy" už dvě století, aniž by si to uvědomovalo. Tento civilizační skok, dospívání lidstva, byl završen celosvětovou prosperitou, úspěšným vyčištěním planety a opatřeními, která umožňují řešit bezprostřední problémy. Planetární očista znamená snížení CO2 na úroveň 280 ppm před průmyslovou revolucí nebo na úroveň, o níž se věda shoduje, že je optimální.

Technicky to není problém, vyžaduje to pouze duchovní vedení. Náboženství není soukromou záležitostí, ale musí být umístěno nad politikou, aby poskytovalo civilizační směrnice, které pak politika realizuje.

Doufám ve vaši spolupráci při pomoci lidstvu v této obtížné fázi dospívání, aby si konečně uvědomilo plný rozsah svého poslání.

  Rozhovor s ateistou


Diskuse s ateisty na toto téma vždy vede k tvrzení: "Všichni jsme do té doby mrtví." Tak tomu bylo i na tomto setkání. Odpovědnost za dobu, která zjevně přesahuje průměrnou dobu mezi poruchami (MTBF - Mean Time Between Failure) lidského těla, nebylo možné přenést.

Byla by škoda, kdyby tato kdysi mocná organizace nadále degenerovala do naprosté bezvýznamnosti, místo aby se připojila k pozitivním silám přežití.

Nekonečnost paradigmatu Nekonečnost paradigmatu
Může civilizace vyvinout schopnost neomezeného přežití? Myslíme si, že ano! Tak je možné dosáhnout globální prosperity a neomezené budoucnosti.


[ALL)Aktionen Paradigma Infinitismus 2015(ALL]
[ALL)Aktivitäten des Vereins zur Förderung der Infinitismus. Im besonderen die ‘‘Paradigma Infinitismus - Zukunft muss wieder Spaß machen‘‘ Vortragstour.(ALL]


          Vánoční poselství: Těsně před Vánocemi 2018 se konalo setkání s vysokým hodnostářem římskokatolické církve. Toto poselství bylo vypracováno pro toto setkání. https://paradigm.pege.org/2018-cs/