Коледно послание

Точно преди Коледа 2018 г. имаше среща с високопоставен служител на Римокатолическата църква. Това послание беше изготвено за тази среща.

Download als PDF

  Тази цивилизация трябва да порасне


Съществува класификация на цивилизациите в зависимост от нивото им на развитие. Тя започва с цивилизационно ниво 0: "Безпомощен като бебе".

Технологията за превръщането ни във възрастна цивилизация и най-вече за оцеляването ни изобщо вече съществува, само умствените бариери пречат да бъде използвана в необходимата степен.

Хората не приемат "Бог е създал човека по свой образ и подобие", а се придържат към убеждението, че са малки безполезни вредители, като най-лошият израз на това неверие е "Здравите планети нямат хора".

Хората не приемат пълното значение на мандата "да покоряваме земята", който в енцикликата на папа Франциск "Laudato si" се тълкува като "пастир, защитник, надзорник, пазител, поддържател, пазач".

Тази мисия е много повече от "просто не чупи нищо". Това е мисия за разработване на необходимата технология, за да може тази мисия да се изпълнява в продължение на много милиарди години.

Инфинитизмът вдъхва нов живот на тези две досега малко зачитани вярвания: "Бог е създал човека по свой образ и подобие" като благоприятно доказателство за решимостта на всички проблеми, с които ще се сблъскаме по време на "покоряването на земята". "Безкрайност" изследва проблемите, пред които сме изправени, и показва как те биха могли да бъдат решени при сегашното техническо и научно състояние на човечеството.

В момента човечеството е на цивилизационен скок от "безпомощно като бебе" до "може да решава непосредствени проблеми" в продължение на два века, без да го осъзнава. Този цивилизационен скок, настъпването на пълнолетието на човечеството, завърши с благоденствие в световен мащаб, успешно почистване на планетата и мерки за решаване на непосредствени проблеми. Почистването на планетата означава намаляване на емисиите на CO2 до прединдустриалните нива от 280 ppm или до ниво, за което науката е съгласна, че е оптимално.

От техническа гледна точка това не е проблем, а само изисква духовно ръководство. Религията не е частен въпрос, а трябва да се намира над политиката, за да даде насоките на една цивилизация, които след това се прилагат от политиката.

Надявам се на вашето съдействие, за да помогнете на човечеството в този труден етап на израстване, за да осъзнае то най-накрая пълния обхват на мисията си.

  Разговор с атеист


Дискусиите с атеисти по този въпрос винаги водят до твърдението "Дотогава всички ще сме мъртви". Такъв беше случаят и на тази среща. Не можеше да се прехвърли отговорност за период от време, който явно надвишава средното време между повредите (MTBF) на човешкото тяло.

Ще бъде жалко, ако тази някога мощна организация продължи да се превръща в напълно незначителна, вместо да се присъедини към положителните сили на оцеляването.

Безкрайност на парадигмата Безкрайност на парадигмата
Може ли една цивилизация да развие способност за неограничено оцеляване? Ние смятаме, че да! Ето как са възможни глобален просперитет и неограничено бъдеще.


          Коледно послание: Точно преди Коледа 2018 г. имаше среща с високопоставен служител на Римокатолическата църква. Това послание беше изготвено https://paradigm.pege.org/2018-bg/