Enciklika papeža Frančiška Laudato si

Neskončnost, da bi uresničili encikliko papeža Frančiška, da bi spoznali pravi obseg naše naloge. Po encikliko pojdi sem.


  Citat iz enciklike


Mi nismo Bog. Zemlja je obstajala pred nami in nam je bila dana. To nam omogoča, da odgovorimo na obtožbo proti judovsko-krščanskemu mišljenju: rečeno je bilo, da je, ker nas poročilo iz Geneze vabi, naj si podredimo zemljo (prim. 1 Mz 1,28), divjemu izkoriščanju narave naklonjeno prikazovanje človeka kot oblastnega in uničevalnega. To ni pravilna razlaga Svetega pisma, kot ga razume Cerkev. Če je res, da smo kristjani včasih napačno razlagali Sveto pismo, moramo danes odločno zavrniti sklepanje o absolutni prevladi nad drugimi bitji iz dejstva, da smo ustvarjeni po Božji podobi, in pooblastila za vladanje zemlji. Svetopisemska besedila je treba brati v njihovem kontekstu, z ustrezno hermenevtiko, in se zavedati, da nas vabijo, naj obdelujemo in negujemo vrt sveta (prim. 1 Mz 2,15). Medtem ko kultivirati pomeni obdelovati, orati ali upravljati, pa negovati pomeni varovati, nadzirati, ohranjati, vzdrževati, čuvati. To pomeni odnos odgovorne vzajemnosti med človekom in naravo. Vsaka skupnost lahko od zemlje vzame, kar potrebuje za svoje preživetje, vendar jo je dolžna tudi varovati in zagotoviti nadaljevanje njene rodovitnosti za prihodnje rodove. Gospod je namreč lastnik zemlje (Ps 24,1), navsezadnje je lastnik zemlje in vsega, kar živi na njej (Dt 10,14). Zato Bog zavrača vsakršno zahtevo po absolutnem lastništvu: Zemlja se ne sme trajno prodati, kajti zemlja je moja, vi pa ste pri meni le tujci in polovični državljani (Lv 25,23).

  Interpretacija infinitizma


To varovanje, zaščita, nadzor, ohranjanje, varovanje je veliko bolj zahtevna naloga, kot jo je človeštvo kdajkoli opravilo. Obsežnost te naloge je bila prvič opisana v knjigi Ravni civilizacije "Napaka pri izračunu" na strani 399.

Lahko smo del civilizacije, ki lahko zraste iz teh zastrašujočih nalog, ali pa skrajno kratkovidni superindividualisti, ki živijo v dnevu kot mladi psi in pustijo Bogu, da je lep človek.

Neskončnost paradigme Neskončnost paradigme
Ali lahko civilizacija razvije sposobnost neomejenega preživetja? Menimo, da je! Tako sta mogoča globalna blaginja in neomejena prihodnost.


Božično sporočilo
Tik pred božičem 2018 je bilo srečanje z visokim dostojanstvenikom Rimskokatoliške cerkve. To sporočilo je bilo pripravljeno za to srečanje.
 


Novice in izjave o aktualnih temah, povezanih z energetskim prehodom, varstvom podnebja in potrebnim razvojem za globalno blaginjo.

Neskončnost paradigme: filozofija
Diagnoza za civilizacijo na planetu Zemlja, ki zamuja že dve stoletji: civilizacijski preskok od 'nemočen kot dojenček' do 'lahko reši takojšnje probleme'.


Neskončnost paradigme: znanost
To, kar je bilo leta 1992 v knjigi "Vzpon v sončno dobo" prvič poimenovano "načrtovanje civilizacije", se je razvilo v načrt za novo znanost, ki je nujna za preživetje.


Neskončnost paradigme: politika
Politika, ki jo vodijo ugotovitve knjige "Etika - znanost o preživetju" in bi jo morali razlagati vsi politični tokovi.


Neskončnost paradigme: gospodarstvo
Svetovno gospodarstvo je od leta 2008 v fosilni stagnaciji. Obnovljiva energija lahko omogoči življenjski standard za vse človeštvo, kot sta ga imeli ZDA ali EU v svojih najboljših časih.


Akcije Paradigma Infinitism 2016
Dejavnosti Združenja za promocijo neskončnosti. Zlasti turneja predavanj "Pustite plaz naložb - sprožite gospodarski razcvet".


Božično sporočilo
Tik pred božičem 2018 je bilo srečanje z visokim dostojanstvenikom Rimskokatoliške cerkve. To sporočilo je bilo pripravljeno za to srečanje.
          Enciklika papeža Frančiška Laudato si: Neskončnost, da bi uresničili encikliko papeža Frančiška, da bi spoznali pravi obseg naše naloge. Po encikliko pojdi sem. https://paradigm.pege.org/2015-sl/enzyklika-laudato-si.htm